Δείτε επίσης
MERSER S.A. 2010 © All Rights Reserved | Powered by IT TeamΗ εταιρία πάντα ενδιαφέρεται για ικανούς και έμπειρους συνεργάτες.

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση info@merser.gr ή ταχυδρομικώς στα γραφεία της εταιρίας ως κατωτέρω, υπόψη κας.Καμπούρη.

Διεύθυνση αποστολής Βιογραφικού Σημειώματος
MERSER A.E.
Σωρού 45
151 25
Τηλ: +30 210 6107777
Fax: +30 210 6107218